Стандартната външна канализационна система обикновено се състои от септична яма, филтрираща кладенец и канализационни тръби.