ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Ние сме специализирани в ремонти и разширения на индустриални и жилищни сградни фондове, хидро и топлоизолации на покриви и фасади, боядисване и импрегниране.
Нашата цел е клиентите да получават висококачествени услуги, при максимално качество и оптимални разходи.
Ние сътрудничим за опазването на елементите на сградата и поддържането на чиста
работна среда – съобразно най-високите европейски норми.
Извършваме и всички съпътстващи дейности, които са необходими при справянето с общите и специфични задачи – за да удовлетворим напълно нуждите и да решаваме проблемите изцяло и комплексно.
Ние знаем колко е ценно за всеки партньорството, което отчита конкретните нужди, срокове и проблеми, и е в състояние да решава разнообразни задачи с отговорност, високо качество и с оптимален бюджет.

НАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

Разполагаме с всички предпоставки, които ни позволяват да се справяме успешно с предизвикателствата в работата ни:
- Мениджърски екип с дългогодишен опит;
- Обучени и опитни кадри с висока техническа култура;
- Съвременен и специализиран технически парк;
- Мрежа от партньорски отношения със специализирани и авторитетни доставчици на висококачествени материали и решения;
- Утвърдени партньорски фирми, с които си сътрудничим при необходимост;