Машинно полагане на битумна обмазна хидроизолация

Двукомпонентно армирано с фибри покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия.
- Единият компонент съдържа течната полимер-модифицирана битумна емулсия, армирана с фибри.
- Вторият компонент съдържа реактивно вещество, ускорител на втвърдяването.
- Дебелослойно хидроизолационно покритие за всички видове подземни и надземни бетонни структури за защита от проникване на вода и влага;
- Хидроизолация на подове в мокри помещения и балкони под циментови замазки;
Като лепило за залепване на леки топлоизолационни плоскости;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Нанася се посредством безвъздушно пръскане;
- Не се свлича по вертикални повърхности;
- Запазва своята гъвкавост при ниски температури;
- Не съдържа разтворители, незапалим;
- Може да се нанася върху сухи и леко влажни основи;
- Способност за премостване на пукнатини;